Publicacions

Exporta 77 resultats:
Ordena per: Autor Títol Tipus [ Any  (Asc)]
1988
Ribas, J. Ignasi. ""Temes de Geografia de Catalunya" a educational interactive videodisc production." In Interactive Video in Schools Seminar. Belfast: Comission of European Communities 28 setembre, 1988.
1989
1993
Ribas, J. Ignasi. "The PMAV and multimedia production." In Design and Production of Multimedia and Simulation Based Training. Barcelona: Delta Project 26 abril, 1993.
1996
Ribas, J. Ignasi, Xavier Berenguer, and Pere Freixa. "Twelve senses a CD‐ROM devoted to Catalan Poetry." In International Symposium on Electronic Arts Conference, ISEA'96. Roterdam, 1996.
1997
1998
1999
2001
2002
Ribas, J. Ignasi. "La difusió cultural i educativa a través d'interactius. A l'entorn de l'art." In IV Jornades sobre Art i Multimèdia. Barcelona: Mediateca / CaixaForum 8 novembre, 2002.
2004
2005
2006
2007
Parés, Narcís, and Roc Parés. "ERRATUM." Presence: Teleoper. Virtual Environ. 16 (2007): 123.
Freixa, Pere. "El San Francisco Album de George R. Fardon: narrativa, fotografia i construccions panoràmiques en la descripció de la ciutat precinematogràfica (1850‐1890)." In En Cinema i modernitat: les transformacions de la percepció. 6è Seminari sobre els antecedents i orígens del Cinema. Museu del Cinema, Girona, 2007.
2008
Freixa, Pere, Joan Fontcuberta, Enric Galve, Carles Mitjà, and Roc Parés. "Ponència. Fotografia i noves tecnologies." In SCAN, II Jornades Catalanes de Fotografia. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2008.
Freixa, Pere, and Carles Sora. "Proyecto Universo de la Comunicación Audiovisual: una representación visual, transversal y participativa en la red." In I Jornadas de Innovación Docente aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ID+TIC 2008. Universidad de Alcalá de Henares, 2008.
Freixa, Pere, and Carles Sora. "Univers de Comunicació Audiovisual: un projecte transversal de socialització." In Actes del 5è Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, V CIDUI. Universitat de Lleida, 2008.