ESTUDIS DE GRAU: Itinerari de Comunicació Interactiva

Esquema de l'itinerari de Comunicació Interactiva
L'itinerari de Comunicació Interactiva és responsabilitat de l'Àrea del mateix nom dins dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la Facultat de Comunicació. L'Àrea de Comunicació Interactiva la formen un conjunt de professors, la majoria dels quals són membres actius d'aquest grup de recerca. L'especificitat més evident d'aquest itinerari respecte d'altres és l'absència al seu darrere d'un mitjà socialment consolidat com ara el cinema, la televisió o la ràdio que marqui amb claredat els tipus d'especialitzacions sobre les quals fer pivotar la docència. Al contrari, sota aquest paraigües pot haver-hi formats, aplicacions i gèneres tan diversos com videojocs, pàgines web, blogs, web 2.0, entorns participatius, aplicacions per a mòbils o tauletes, interacció de cos sencer, realitat virtual, instal·lacions artístiques, net-art, entorns educatius o culturals "on-line" o "off-line" i moltes altres opcions presents i futures. Sense oblidar les aplicacions digitals no estrictament interactives com ara la infografia o el cinema d'animació. En conseqüència, l'itinerari no està estructurat al voltant d'un únic i definit grup d'oficis. No obstant això, proporciona una aproximació als coneixements comuns de les variades especialitats previsibles, especialment guionització, disseny, realització i producció. Això es vehicula principalment en les parts pràctiques de les assignatures comunes, que volen ser tan generals com sigui possible, i en les parts pràctiques de les assignatures optatives. Aquestes pretenen abraçar el màxim d'aplicacions i aspectes possibles - webs, tauletes, videojocs, entorns participatius, interactius educatius i culturals, artístics, etc. - seguint criteris com ara el seu interès, el seu possible futur, la seva sortida professional, la seva previsible emergència, la relació amb els altres itineraris o l'experiència professional dels professors de l'Àrea. Les parts teòriques de les assignatures, tant comunes com optatives, pretenen proporcionar als estudiants uns conceptes històrics, teòrics i analítics bàsics que complementin i permetin adaptar a l'àmbit digital la formació més general o canònica dels altres itineraris dels Estudis: narrativa tradicional, teoria del cinema, muntatge i composició, teoria de la comunicació, etc. La conjunció de tot plegat ha de portar a complir l'objectiu de l'itinerari de Comunicació Interactiva: formar els estudiants per a que en acabar els estudis siguin capaços d'incorporar al discurs de la comunicació audiovisual les possibilitats significatives derivades dels canvis permanents en la tecnologia digital.
 

Professors de l'Àrea de Comunicació Interactiva (2013-2014)

ignasi [dot] ribas [at] upf [dot] edu
pere [dot] freixa [at] upf [dot] edu
roc [dot] pares [at] upf [dot] edu
joan [dot] soler [at] upf [dot] edu
carles [dot] sora [at] upf [dot] edu
josep [dot] ganyet [at] upf [dot] edu

 

Direcció de cursos de postgrau

Màster en Arts Digitals

1994 - Actualitat
Director: Roc Parés
Interactius caracteritzats per una forta empremta de l'autor en el discurs. Això implica, de manera general, una originalitat estilística i una aproximació a mida del tema tractat que propicien l'aparició de formes expressives singulars que estan esdevenint característiques de l'entorn digital interactiu.

Màster en Vídeo Digital

2005 - 2012
Director: Joan Soler-Adillon
El Màster en Vídeo Digital (MVD) es va dissenyar per formar un nou perfil professional: el creador autònom capaç de participar en tots els processos de creació videogràfica, des de la ideació i guionat fins a la postproducció i difusió d’un projecte.
 
El MVD dóna als participants les bases tècniques i conceptuals per al treball en projectes audiovisuals i aprofundeix en el contacte i els modes de funcionament del món professional.
 
 

Postgrau en Tecnologies Digitals per a la Escena

2010 - 2012
Director: Carles Sora
El postgrau DTED és un projecte innovador que pretén donar resposta a la necessitat de formar professionals coneixedors dels mitjans interactius aplicats a l’escena teatral així com donar cabuda a totes aquelles pràctiques artístiques lligades a les noves tecnologies que es presenten en directe com les accions audiovisuals, la performance interactiva o la dansa.
 

Postgrau en Eines i Idees per a la Interactivitat a Internet

2000 - 2002
Directors: J. Ignasi Ribas i Pere Freixa
L'objectiu del curs era proporcionar als participants uns coneixements teòrics i sobretot pràctics sobre la xarxa Internet, la seva realitat, les seves possibilitats i futur i els mètodes i eines de treball més emprats en aquell moment.
 
Es pretenia capacitar els participants per a integrar-se en qualsevol dels diversos tipus d'equips de treball que estaven sorgint al voltant del fenomen de la comunicació audiovisual interactiva "on-line".