Adreça

Institut Universitari
de l'Audiovisual
Universitat Pompeu Fabra

Passeig de la
Circumval·lació, 8
08009 Barcelona

Telèfon:
(34) 935.422.201
(34) 935.422.450

Fax:
(34) 935.420.000

E-mail: eic@iua.upf.es