I Jornada de Comunicació Interactiva i Cibermitjans (CIC-2014)

05/06/2014
I Jornada CIC 2014

El passat 5 de juny es va celebrar a la Sala de Graus de l'Edifici Tànger la I Jornada de Comunicació Interactiva i Cibermitjans (CIC-2014), organitzada pel Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DIGIDOC), integrant del Departament de Comunicació, i dirigida pels professors Pere Freixa i Lluís Codina

L'objectiu de la jornada fou abordar com el discurs interactiu es confronta o es vincula amb els mitjans de comunicació en xarxa, una confluència que s'ha materialitzat als webs dels mitjans en la incorporació de recursos interactius en la visualització de dades, l'observació de pautes de participació dels usuaris i l'emergència de nous formats interactius. L'acte es va estructurar en tres diàlegs, converses articulades al voltant d'una temàtica i uns punts de debat acordats prèviament, amb la voluntat de plantejar primers acostaments a un tema molt complex que encara no permet treure conclusions. 

El primer d'aquests diàlegs, "Modelos de participación e interactividad en cibermedios", a càrrec de Pere Masip i Carles Ruiz(ambdós de la URL), es va plantejar des del punt de vista dels usuaris i el rol que juguen en els mitjans de comunicació contemporanis, amb el conseqüent debat de responsabilitat social que aquesta anàlisi implica. Seguidament, Mario Pérez-Montoro (UB) va dialogar amb Chiqui Esteban, director d'infografia de The Boston Globe , per contrastar les visions acadèmica i professional sobre la premsa online a partir del cas d'aquest diari estatunidenc; Esteban va deixar clar que en aquest moment és encara molt difícil categoritzar els fenòmens que es produeixen en aquest àmbit, i va assegurar que el sector de gràfics interactius als Estats Units ha incorporat molts professionals formats a l'estat espanyol. Per últim, els professors del Departament de Comunicació de la UPF Pere Freixa, Joan Soler-Adillon i Carles Sora van abordar, en un diàleg titulat "Autoría y creación de interactivos en cibermedios", el fenomen del documental interactiu, fent servir una eina dedécoupage expressament dissenyada per poder estudiar el procés creatiu a partir de l'anàlisi de contingut. 

Aquesta jornada, que vol tenir una continuïtat amb futurs diàlegs, sorgeix com a part del projecte de recerca Audiencias activas y periodismo. Interactividad, integración en la web y buscabilidad de la información periodística, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, amb la col·laboració del projecte Audiencias activas y periodismo. Perfiles, motivaciones y hábitos de los usuarios en el consumo y producción de contenidos informativos