I Jornada sobre MAR (mobile augmented reality) als museus

27/11/2014
Carme Prats - Terrassa Augmentada - Ignasi Ribas

La I Jornada sobre MAR (mobile augmented reality) als museus ha estat organitzada pel Grup de Recerca en Documentació Digital i Comunicació Interactiva (DigiDoc) del Departament de Comunicació de la UPF, coordinada pel membre del grup Carles Sora.

La majoria de les aplicacions mòbils per a exposicions han estat dissenyades per donar al visitant informació addicional dels objectes físics sense aprofitar les capacitats tecnològiques i discursives que ofereix el mitjà. Però recentment s'estan començant a dissenyar aplicacions que fan ús de la realitat augmentada i mixta, la narració audiovisual, la geolocalització o les estratègies de joc per a generar experiències lúdiques amb un grau d'implicació major que generen noves relacions entre els visitants, l'espai i els objectes patrimonials.

En aquest seminari s'han presentat dos projectes amb finançament europeu capdavanters en l'ús de la realitat augmentada per la divulgació del patrimoni i un model d'anàlisi d'apps per museus que fomentin la participació del públic.  

Ponents i programa:

Aquesta activitat estava vinculada al projecte "Audiencias activas y periodismo. Interactividad, integraciÛn en la web y buscabilidad de la informaciÛn periodÌstica". CSO2012-39518-C04-02. Plan Nacional de I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad (España).