Roc Parés participa en la primera edició del Media Art Festival, Roma