Joan Soler-Adillon defensa la seva tesi doctoral sobre el concepte d'emergència en el context de l'art interactiu

03/07/2015
Lectura
El passat 3 de juliol, l'investigador i professor delDepartament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra Joan Soler-Adillon va defensar la seva tesi doctoral "Emergence and self-organization and as generation of novelty. A framework for understanding emergence in the context of interactive art". La tesi ha estat dirigida pel Dr.Simon Penny (University of California - Irvine) i pel Dr. Lluís Codina, del Departament de Comunicació de la UPF. El tribunal va estar presidit pel Dr. David Casacuberta, de la Universitat Autònoma de Barcelona. El secretari del tribunal va ser el Dr. Roc Parés (UPF) i el Dr. Mario Pérez-Montoro, de la Universitat de Barcelona, va ser-ne el vocal. 
 
a tesi que va defensar Joan Soler-Adillon ofereix un marc per entendre el concepte d'emergència en el context de l'art interactiu. Tal i com va explicar Soler-Adillon, el concepte d'emergència apareix, dins de la literatura acadèmica, relacionat amb dos fenòmens: per una banda amb l'auto-organització i, per altra banda, amb l'aparició de novetat. Aquesta relació es pot considerar com a  Joan Soler resultat de la interacció de múltiples interaccions dins d'un sistema, en la forma de patrons de comportament d'un sistema com a tot. Partint d'aquesta reflexió teòrica, Soler-Adillon elabora un marc teòric que permet comprendre l'emergència en el context del art interactiu i de la comunicació, fet que permet analitzar la seva presència en sistemes interactius i dissenyar sistemes que permetin generar-los.  
  
Tant els directors de la tesi com els membres del tribunal van valorar molt positivament la qualitat tesi i van destacar la bona feina duta a terme per Joan Soler-Adillon. El treball va obtenir la màxima qualificació d'Excel·lent Cum Laude.