Temporalitats digitals. Aproximació a una teoria del temps cinemàtic en les obres audiovisuals interactives

TítolTemporalitats digitals. Aproximació a una teoria del temps cinemàtic en les obres audiovisuals interactives
Tipus de publicacióThesis
Year of Publication2015
AutorsSora, Carles
Academic DepartmentDepartament de Comunicació
DegreePhD Comunicació Social
Number of Pages318
Date Published12/2015
UniversityUniversitat Pompeu Fabra
CityBarcelona
ISBN NumberB 29462-2015
Resum

Aquesta tesi presenta una aproximació teòrica a l'estudi del temps cinemàtic en l'audiovisual interactiu, des de dues perspectives: la de l'estructuració narrativa, els seus usos i tractament temporal; i la de la seva vivència i percepció. L'avenç constant de les tecnologies de la informació i les comunicacions ha fet variar la manera com hem concebut i hem fet ús del temps, a través de les imatges en moviment al llarg de la història. En els mitjans digitals es generen ara múltiples novesconfiguracions temporals que cal estudiar, fortament condicionades per les noves interfícies interactives digitals, els dispositius mòbils i Internet. A partir de diversos casos d'estudi d'obres del cibertext, el Future Cinema, l'art digital o els videojocs; la tesi aporta elements conceptuals i models temporals vinculats a la narració digital i l'experiència temporal, que permeten analitzar el fenomen i orientar futures experiències interactives centrades en el gaudi temporal.

URLhttp://www.tdx.cat/handle/10803/323896
Short TitleTemporalitats digitals