Joan Soler-Adillon participa al congrés Interface Politics

27/04/2016
Interface politics

El membre del grup Joan Soler-Adillon ha presentat la comuniació Interfacing with the unexpected: notes towards a design theory for emergent interaction al 1r Congrés Internacional de Polítiques de la Interfície, celebrat a Barcelona.