Vanessa Santos defensa la seva tesi doctoral sobre narratives participatives geolocalitzades

03/02/2017
Vanessa Santos defensant la seva tesi doctoral el passat 3 de febrer del 2017

El passat 3 de febrer, la investigadora i doctorand del Doctorat en Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra Vanessa Sonia Santos va defensar la seva tesi doctoral "DESIGNING MOBILE NARRATIVES. DISCURSIVE STRATEGIES AND PARTICIPATION MODES IN LOCATIVE MEDIA ART". La tesi ha estat dirigida en cotutela pel Dr. Roc Parés Burguès, del Departament de Comunicació de la UPF i per la Dra. Karla Schuch Brunet, de la Universidade Federal da Bahia. El tribunal va estar presidit pel Dr. Òliver Pérez Latorre (UPF). La secretaria del tribunal va ser la Dra. Laura Borràs Castanyer (UB) i els vocals foren la Dra. Gemma San Cornelio Esquerdo (UOC), el Dr. Pere Freixa Font (UPF) i la Dra. Karla Schuch Brunet (UFBA).

La tesi que va defensar Vanessa Sonia Santos se centra en les estratègies discursives i els modes de participació en l’art que utilitza els mitjans locatius. La originalitat d’aquest tema s’ha vist emparada per la línia de recerca Art i Comunicació Social amb Dispositius Mòbils Intel·ligents, que forma part dels estudis que es duen a terme dins el Grup en Comunicació Interactiva, una de les dues seccions de DigiDoc. La sòlida i innovadora metodologia emprada és una elaboració feta a mida d’aquest nou tipus de producció cultural que sorgeix en la intersecció d’àmbits artístics, humanístics, científics i tècnics. Tal i com reconeix l’informe d’avaluació extern, la tesi doctoral de Vanessa Santos representa una aportació significativa i molt rellevant a l’àmbit dels mitjans locatius i les formes amb què poden ser narrades històries a partir del seu ús. La tesi mostra amb claredat el potencial creatiu del mitjà audiovisual interactiu en formes narratives inèdites basades en la connectivitat, geolocalització, portabilitat i multimodalitat.
  
Tant els directors de la tesi com els membres del tribunal van valorar molt positivament la qualitat de la tesi i van destacar la bona feina duta a terme per Vanessa Sonia Santos. El treball va obtenir la màxima qualificació d'Excel·lent Cum Laude.