Joan Miró. El color dels somnis

Dades: 
01/01/1997 - 30/09/1998
Cap de projecte: 

Xavier Berenguer /

J. Ignasi Ribas

Resum: 

És un CD-ROM basat en l'obra, les paraules i la personalitat del pintor Joan Miró. El seu costum de recollir objectes es reflecteix en l'accés principal a l'interactiu, explorant 5 àmbits que representen, amb tractaments del temps i de l'espai radicalment diferents, 5 etapes de la vida de Miró, centrades en els seus diversos tallers. La descoberta dels elements que configuren aquests espais es fa al mateix temps que la dels mecanismes que els relacionen entre ells i amb l'espai, configurant una via d'accés al pintor només possible en el mitjà interactiu.

És un CD-ROM basat en l'obra, les paraules i la personalitat del pintor Joan Miró. El seu costum de recollir objectes es reflecteix en l'accés principal a l'interactiu, explorant 5 àmbits que representen, amb tractaments del temps i de l'espai radicalment diferents, 5 etapes de la vida de Miró, centrades en els seus diversos tallers. La descoberta dels elements que configuren aquests espais es fa al mateix temps que la dels mecanismes que els relacionen entre ells i amb l'espai, configurant una via d'accés al pintor només possible en el mitjà interactiu.

Crèdits: 

Projecte: Xavier Berenguer, Rosa Mª Malet
Guió de continguts: Rosa Mª Malet, Teresa Montaner
Guió audiovisual: Xavier Berenguer, Roc Parés, Pere Freixa, J. Ignasi Ribas
Cap de producció: J. Ignasi Ribas
Director artístic: Pere Freixa
Director tècnic: Daniel Julià
Música original: Gabriel Brncic
Disseny d'interacció: Pere Freixa, J. Ignasi Ribas, Daniel Julià
Animacions: Typerware (Andreu Balius, Joan Carles P. Casasín)
Guió jocs: Roc Parés, Jordi J. Clavero, Montse Quer
Programació: Daniel Julià, Francesc Busquets
Disseny gràfic: Pere Freixa
So: Perfecto Herrera, Ricard Franch
et al.

Partners: 

Fundació Joan Miró (Barcelona)

Club d'Investisement Media

Video: