ISOLDA: Gestió via web de documentació audiovisual d'actes públics

Dades: 
01/05/2006 - 31/03/2009
Cap de projecte: 

J. Ignasi Ribas i Joan Soler-Adillon

Resum: 

L'objectiu del projecte és recollir la memòria audiovisual i interactiva dels seminaris, conferències i reunions organitzades per Aula Barcelona per a la seva difusió en línia a la web. La primera fase es concentra en la realització de la memòria dels actes públics. Més endavant es desenvoluparan els aspectes d'extensió en el temps dels seminaris i la participació dels usuaris.

L'objectiu del projecte és recollir la memòria audiovisual i interactiva dels seminaris, conferències i reunions organitzades per Aula Barcelona per a la seva difusió en línia a la web. La primera fase es concentra en la realització de la memòria dels actes públics. Més endavant es desenvoluparan els aspectes d'extensió en el temps dels seminaris i la participació dels usuaris.

Per facilitar la definició i comprensió del projecte es pot considerar dividit en tres subsistemes íntimament relacionats:

Sistema de captació: sistema portàtil d'enregistrament digital d'esdeveniments.
Sistema de producció: sistema de post-producció audiovisual i multimèdia.
Sistema de publicació: sistema de publicació dels materials a la web.

La naturalesa del mitjà interactiu "on-line" possibilita l'extensió en el temps de la memòria web, abans i després del moment de la realització del seminari, d'acord amb aquestes idees generals:

Abans, la web servirà com a mecanisme per preparar els fòrums físics mitjançant "fòrums previs virtuals". Això millorarà molt l'eficàcia i rendibilitat de la reunió. També incidirà positivament en els aspectes de promoció.

Després, serà un mecanisme de continuació, progrés o tancament del debat. També servirà per relacionar diversos actes i per a constituir una xarxa dinàmica d'intercanvi d'idees al voltant d'Aula Barcelona.

A partir d'aquestes idees s'ampliaran de forma natural les possibilitats de participació dels usuaris de la web en el mateix moment de realització de l'esdeveniment.

Aquests aspectes d'extensió en el temps dels seminaris i de participació dels usuaris, es deixaran a punt per a la segona fase del projecte en la qual s'hi incorporarà un ventall de noves tecnologies i enfocaments - telefonia mòbil 3G, podcasts, agregació de notícies, etc.

A l'enllaç es pot veure una mostra de les conferències enregistrades i la seva presentació web:

http://aulamayors.upf.edu/

Crèdits: 

Direcció: J. Ignasi Ribas
Producció, gestió i programació de mitjans: Joan Soler-Adillon
Coordinació i direcció tècnica: Josep Mª Ganyet
Programació i producció: Stelios Kourakis
Disseny gràfic: Aníbal Estrella
Ajuda a la producció: Marta Borja

Partners: 

Aula Barcelona (CIDOB)