Univers CAU
06/01/2006 - 06/01/2007

 

Pantalla principal de l'Univers de la Comunicació Audiovisual

La Xarxa Univers CAU es proposa incidir en la necessitat de crear i adequar recursos docents compartits entre diverses assignatures i matèries. D’aquesta manera, i de forma complementària al desenvolupament i ús dels recursos actuals (Campus Global, Aula Global, o Biblioteca, per exemple) incidim de forma precisa en l’aprofundiment de la transversalitat, entesa en els diferents graus d’amplitud que es poden donar: recursos que vinculen diferents assignatures, propostes de competències entre àrees o, fins i tot, recursos de referència compartits entre els estudis de CAV i PRR.

La Xarxa... esdevé, d’aquesta manera, una plataforma on des de les assignatures, àrees o estudis es poden incorporar, modificar o ampliar propostes, continguts o materials que incideixin, de forma transversal, en vàries matèries, àrees o estudis.

És també objectiu del projecte incentivar l’interès del professorat en crear materials docents en línia. Tot i que la Xarxa... contempla la incorporació dels materials existents actualment en el Campus Global, entenem que caldrà crear els mecanismes i les metodologies per redissenyar i adequar-se a les noves pautes d’aprenentatge que ens proposem.

El projecte vol servir com a prova pilot per desenvolupar una plataforma esglaonada. El treball amb un nombre reduït d’assignatures de totes les àrees dels estudis en permet preveure un gran nombre de situacions i escenaris que caldrà definir i desenvolupar. Creiem que el treball conjunt tant amb els serveis tècnics de la USID com de la Biblioteca, i el fet de que varis professors formem part de l’equip de recerca Experimentació en Comunicació Interactiva, EIC de l’Institut Universitari de l’Audiovisual (IUA) ha de servir per aconseguir altes cotes d’estandardització i la definició de pautes prou genèriques i adaptables com per poder contemplar l’aplicació a altres matèries i continguts.

Publicacions relacionades

Video


Projecte competitiu

UPF / Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent (PMSIQD, 2006-07). Creació de Xarxes d'innovació docent

Partners

Universitat Pompeu Fabra

USID de la Facultat de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques

Crèdits

Professors que formen part del projecte:

Domènec Font
Xavier Ruiz Collantes
Joan Ignasi Ribas
Eva Pujadas
Narcís Parés
Xavier Pérez
Montserrat Martí

Coordinació, conceptualització i desenvolupament tècnic:

Carles Sora

Suport a la programació i gestió de contingut:

Diana Roca

 

Suport al disseny i gestió de contingut:

Xavi Robles

 

Gestió i tràmits:

Secretaria dels Estudis de Comunicació Audiovisual i Relacions Públiques