Univers CAU

Dades: 
06/01/2006 - 06/01/2007
Cap de projecte: 

Pere Freixa

Pantalla principal de l'Univers de la Comunicació Audiovisual
Resum: 

Definim l’Univers de la Comunicació Audiovisual com un espai virtual on els estudiants poden trobar informació, participar i investigar sobre els personatges, obres o conceptes fonamentals dels estudis que estan cursant. Defugint criteris enciclopedistes, la característica més important de l’Univers... serà la confrontació dels continguts procedents dels materials docents del professorat, així com de les aportacions que els alumnes en facin.

La Xarxa Univers CAU es proposa incidir en la necessitat de crear i adequar recursos docents compartits entre diverses assignatures i matèries. D’aquesta manera, i de forma complementària al desenvolupament i ús dels recursos actuals (Campus Global, Aula Global, o Biblioteca, per exemple) incidim de forma precisa en l’aprofundiment de la transversalitat, entesa en els diferents graus d’amplitud que es poden donar: recursos que vinculen diferents assignatures, propostes de competències entre àrees o, fins i tot, recursos de referència compartits entre els estudis de CAV i PRR.

La Xarxa... esdevé, d’aquesta manera, una plataforma on des de les assignatures, àrees o estudis es poden incorporar, modificar o ampliar propostes, continguts o materials que incideixin, de forma transversal, en vàries matèries, àrees o estudis.

És també objectiu del projecte incentivar l’interès del professorat en crear materials docents en línia. Tot i que la Xarxa... contempla la incorporació dels materials existents actualment en el Campus Global, entenem que caldrà crear els mecanismes i les metodologies per redissenyar i adequar-se a les noves pautes d’aprenentatge que ens proposem.

El projecte vol servir com a prova pilot per desenvolupar una plataforma esglaonada. El treball amb un nombre reduït d’assignatures de totes les àrees dels estudis en permet preveure un gran nombre de situacions i escenaris que caldrà definir i desenvolupar. Creiem que el treball conjunt tant amb els serveis tècnics de la USID com de la Biblioteca, i el fet de que varis professors formem part de l’equip de recerca Experimentació en Comunicació Interactiva, EIC de l’Institut Universitari de l’Audiovisual (IUA) ha de servir per aconseguir altes cotes d’estandardització i la definició de pautes prou genèriques i adaptables com per poder contemplar l’aplicació a altres matèries i continguts.

Crèdits: 

Professors que formen part del projecte:

Domènec Font
Xavier Ruiz Collantes
Joan Ignasi Ribas
Eva Pujadas
Narcís Parés
Xavier Pérez
Montserrat Martí

Coordinació, conceptualització i desenvolupament tècnic:

Carles Sora

Suport a la programació i gestió de contingut:

Diana Roca

 

Suport al disseny i gestió de contingut:

Xavi Robles

 

Gestió i tràmits:

Secretaria dels Estudis de Comunicació Audiovisual i Relacions Públiques

Projecte competitiu: 

UPF / Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent (PMSIQD, 2006-07). Creació de Xarxes d'innovació docent

Partners: 

Universitat Pompeu Fabra

USID de la Facultat de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques