Com elaborar un treball acadèmic. Un tutorial interactiu pel CRAI de la UPF.
01/07/2011 - 01/07/2012

 

Com elaborar un treball acadèmic
Com elaborar un treball acadèmic

Com elaborar un treball acadèmic és el títol de l'eina desenvolupada pel Laboratori de Comunicació Interactiva del grup DigiDoc i la Biblioteca / CRAI de la Universitat Pompeu Fabra per facilitar a l'alumnat la realització de treballs científics d'acord amb pautes de qualitat estandarditzades. El tutorial, publicat a la web de la biblioteca de la UPF, respon a una doble necessitat: permetre l'autoaprenentatge de l'alumnat i servir de recurs pedagògic per als cursos d'introducció a la universitat (CiU) que el personal de la biblioteca imparteix.

Aquest tutorial és una adaptació animada i ampliada d'una versió textual desenvolupada prèviament pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat Pompeu Fabra.

Per il·lustrar les diferents etapes i apartats s'han incorporat elements visuals, veu en off i una sèrie de personatges animats que realitzen una funció de dramatització així com d'agents pedagògics.

Video


Partners

CRAI de la Universitat Pompeu Fabra

Crèdits

Direcció i coordinació:     Carles Sora

Disseny interactiu i guió audiovisual: Pere Freixa, J. Ignasi Ribas, Joan Soler-Adillon, Carles Sora

Direcció artística: Pere Freixa

Direcció tècnica: Felip Ladron

Producció de grafismes, animacions i continguts: Pere Freixa, Felip Ladron, Joana Moll, Joan Soler-Adillon, Carles Sora

Traducció: Subtil. Comunicació i accessibilitat, SCP.

Locucions: Marta Cartaña.

Redacció de continguts: Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra