Com elaborar un treball acadèmic. Un tutorial interactiu pel CRAI de la UPF.

Dades: 
01/07/2011 - 01/07/2012
Cap de projecte: 

Carles Sora

Com elaborar un treball acadèmic
Com elaborar un treball acadèmic
Resum: 

Com elaborar un treball acadèmic és un tutorial interactiu dissenyat per a l'alumnat de la universitat i pensat per permetre l'autoaprenentatge de les etapes de la redacció d'un treball acadèmic. És utilitzat com a recurs pedagògic en els cursos d'introducció a la universitat. Ha estat elaborat en col·laboració amb el CRAI de la Universitat Pompeu Fabra.

Com elaborar un treball acadèmic és el títol de l'eina desenvolupada pel Laboratori de Comunicació Interactiva del grup DigiDoc i la Biblioteca / CRAI de la Universitat Pompeu Fabra per facilitar a l'alumnat la realització de treballs científics d'acord amb pautes de qualitat estandarditzades. El tutorial, publicat a la web de la biblioteca de la UPF, respon a una doble necessitat: permetre l'autoaprenentatge de l'alumnat i servir de recurs pedagògic per als cursos d'introducció a la universitat (CiU) que el personal de la biblioteca imparteix.

Aquest tutorial és una adaptació animada i ampliada d'una versió textual desenvolupada prèviament pel Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació de la Universitat Pompeu Fabra.

Per il·lustrar les diferents etapes i apartats s'han incorporat elements visuals, veu en off i una sèrie de personatges animats que realitzen una funció de dramatització així com d'agents pedagògics.

Crèdits: 

Direcció i coordinació:     Carles Sora

Disseny interactiu i guió audiovisual: Pere Freixa, J. Ignasi Ribas, Joan Soler-Adillon, Carles Sora

Direcció artística: Pere Freixa

Direcció tècnica: Felip Ladron

Producció de grafismes, animacions i continguts: Pere Freixa, Felip Ladron, Joana Moll, Joan Soler-Adillon, Carles Sora

Traducció: Subtil. Comunicació i accessibilitat, SCP.

Locucions: Marta Cartaña.

Redacció de continguts: Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra

 

 

Partners: 

CRAI de la Universitat Pompeu Fabra