Museografia interactiva pel Museu de l'Institut Català de Paleontologia, Sabadell.

Dades: 
01/03/2010 - 31/10/2010
Cap de projecte: 

Carles Sora

Resum: 

Realització de la museografia interactiva pel Museu Crusafont de l’Institut Català de Paleontologia de Sabadell. En conveni amb l'ICP i sota el disseny i la coordinació de Touché Projectes Culturals es van realitzar els mòduls interactius de l'exposició.

L’Institut Català de Paleontologia (ICP) és un centre de referència de recerca, conservació i difusió de la paleontologia de vertebrats i humana a Catalunya, que té la voluntat d'impulsar i de promoure la recerca al més alt nivell internacional, la conservació del patrimoni paleontològic i permetre la transferència eficient de coneixement i d'aplicacions a la societat en general. És una fundació privada, creada el novembre de 2006, amb la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona com a patrons, que pren el relleu de l'Institut de Paleontologia Miquel Crusafont, fundat l'any 1969.

Fruit d'una nova etapa i d'un nou impuls el centre fa girar la nova proposta museogràfica en el procés d’investigació, situant la persona com a veritable motor de la recerca posant l’accent de la “peça” a “l’investigador” com a protagonista de l’exhibició.

El nou projecte, inaugurat el 2 d’octubre de 2010, i dissenyat per l'empresa Touché Projectes Culturals suposa un punt d’inflexió en la museografia de la recerca a Catalunya i es presenta com una experiència que permet al visitant posar-se a la pell d’un paleontòleg i entendre que és la investigació, com funciona i per a què serveix.

Per dur a terme aquest projecte la visita del públic es vehicula a través d'un interactiu modular dividit 5 etapes de recerca. A través d'aquest interactiu el visitant realitza una simulació d'una investigació centrada en 4 casos d'estudi reals desenvolupats pel centre. En cada etapa el visitant ha de resoldre petites activitats interactivitats ajudant-se de la informació que rebrà d'una tutora científica virtual i de l'observació dels elements museogràfics que l'envoltent.

En conveni amb la UPF i el ICP es van dissenyar dos projectes interactius:

  • Una visita guiada interactiva (pel·lícula interactiva i activitats interactives) dividida en 5 estacions de pantalles tàctils que permeten a l’usuari viure i comprendre el procés de recerca de la pateontologia comprés en cinc etapes (excavació, preparació, investigació, publicació i difusió).
  • Una taula interactiva de reconstrucció i indentificació de fòssils de dinosaure.
Crèdits: 

Direcció: Carles Sora

Programadors: Felip Ladron, Carles F. Julià, Daniel Gallardo, Mathieu Bosi

Suport a la producció: Joana Moll

Altres col·laboradors: Narcís Parés, Carles de la Encarnación, Dani Fornaguera, Patrícia Gea, Javier Chávarri, Touché Projectes Culturals

Projecte competitiu: 

Contracte de recerca entre UPF i ICP.

Partners: 

Institut Català de Paleontologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Touché Projectes Culturals S.L.