Aracné. Ciència en xarxa

Dades: 
01/03/2000 - 31/01/2001
Cap de projecte: 

J. Ignasi Ribas

Resum: 

Producció didàctica per donar suport a dos crèdits de ciències naturals per alumnes de 13 i 14 anys. La seva estructuració per unitats, mòduls i nodes permet una multiplicitat d'accessos, des del completament aleatori al lineal. La pròpia aplicació proposa trajectes diferents adaptats a la diversitat dels alumnes. Això i la gran varietat d'activitats que inclouen els nodes permeten una considerable individualització de l’aprenentatge. Moltes d'aquestes activitats es realitzen a base dels anomenats "models" o unitats modulars d'interacció.

Aracné. Ciència en xarxa és una web educativa desenvolupada per encàrrec de la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, dins del projecte general Argo. Internet a l’aula. Aquest projecte pretén estimular l’elaboració de continguts educatius pensats específicament per a la xarxa internet.

D’acord amb els requeriments del Departament d'Ensenyament, Aracné està pensat com a material de recolzament pel professor en donar les seves classes. Alhora, la seva estructura modular a base d’activitats monoconceptuals i exercicis de cerca per la xarxa permet als alumnes un bon nivell d’aprenentatge individualitzat. Dóna suport exhaustiu a dos crèdits sencers del primer cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) a l'àrea curricular de Ciències Experimentals, cosa que correspon a 70 hores lectives. Els dos crèdits desenvolupats abracen els temes del medi físic i el seu estudi - Un racó de l’Univers - i els éssers vius - Habitants del planeta -.

Cada un dels dos crèdits està dividit en 10 unitats. Cada unitat es divideix en uns 3 a 5 mòduls, cada un dels quals es divideix en nodes. Aquests són les unitats conceptuals bàsiques dividides en 5 fases segons la seva finalitat dins del procés d’aprenentatge. En total, la web Aracné. Ciència en xarxa conté 490 nodes. Tots s’estructuren internament, en major o menor proporció, al voltant d’un text. Els diversos elements multimèdia que contenen són els següents:

20 animacions senceres constituïdes per 69 animacions modulars
123 interactivitats de 12 models d'interacció diferents
702 fotografies
181 il·lustracions
19 mini-animacions addicionals
20 mapes conceptuals

El disseny d'interacció s'ha concentrat en aconseguir una web senzilla tant a nivell de navegació per la interfície com a nivell tècnic, per permetre concentrar les capacitats dels alumnes en el procés d’aprenentatge. Es pot recórrer en tres trajectes diferents – Bàsic, Ampliat i Complet - per donar resposta al tractament de la diversitat, un dels més importants requeriments de la reforma educativa.

Crèdits: 

Direcció, guió audiovisual, disseny interactiu: J. Ignasi Ribas
Direcció artística, disseny gràfic, disseny interactiu: Pere Freixa
Coordinació de continguts, guió de continguts, guia didàctica: Xavier Muñoz
Direcció tècnica, programació interactivitats: Daniel Julià
Coordinació de producció, integració html: Bet Garau, Sofía Gamallo
Il·lustració: Miquel Freixa
Integració interactivitats:Yolanda Cabré, Cinta Màdico
Realització animacions: Anna Fuster
Guia didàctica: Guillem Bou
et al.

Partners: 

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Planeta Actimedia