Alimentació i nutrició humanes i la seva didàctica (web en preparació)

Dades: 
01/03/2006 - 01/03/2008
Cap de projecte: 

Joan Soler-Adillon

Interactivitat de classificació d'aliments
Fragment de node informatiu animat
Node informatiu
Node informatiu
Interactivitat de classificació
Fragment de node informatiu
Fragment de node informatiu
Barra de navegació superior
Resum: 

Projecte d’interactius modulars online Alimentació i la nutrició humanes i la seva didàctica, projecte MQD (de millora de la qualitat docent) en col•laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva de l’IUA) i la Universitat de Barcelona (departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica), finançat amb un l’ajut de l’AGAUR (Projecte 2006MQD00193).

Projecte d’interactius modulars online Alimentació i la nutrició humanes i la seva didàctica, projecte MQD (de millora de la qualitat docent) en col•laboració entre la Universitat Pompeu Fabra (grup d’Experimentació en Comunicació Interactiva de l’IUA) i la Universitat de Barcelona (departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica), finançat amb un l’ajut de l’AGAUR (Projecte 2006MQD00193).

L'interactiu va destinat a estudiants de magisteri, i consta d'una sèrie d'informacions textuals, animacions, interactivitats i enllaços estructurades en forma d'unitats, mòduls i nodes de contingut. 

L'elaboració es va fer conjuntament entre l'equip pedagògic (UB) i l'equip de comunicació interactiva (UPF).

L'interactiu modular consta de dues unitats didàctiques. Cadascuna d'elles està estructurada en mòduls, que al seu torn es divideixen en nodes. La primera unitat consta de quatre mòduls i vint-i-quatre nodes, i la segona de tres mòduls i vint-i-tres nodes.

Cada node consta d'informació textual i, amb l'única excepció de tres dels quaranta-set nodes, incluoen també infografies, animacions i/o interactivitats. Al final de cada unitat hi ha un mapa conceptual interactiu de resum. Paral·lelament, cada node inclou un glossari de termes, bibliografia de referència i enllaços d'interès.

El projecte es pot visitar a: 

http://www.ub.edu/didactica_ciencies/mqd06/

 

Crèdits: 

Equip UPF:
Producció, programació, disseny interactiu: Joan Soler-Adillon
Disseny gràfic, programació web, disseny interactiu: Carles Sora
Il·lustació: Miquel Freixa
Coordinació, disseny interactiu: J. Ignasi Ribas
Direcció artística, disseny interactiu: Pere Freixa

Equip UB:

Idea original: Anna Llitjós i Manel Puigcerver
Guió de continguts: Paloma García (Unitat 1) i Manel Puigcerver (Unitat 2)
Revisió de continguts: Miquel Colomer, Hortènsia Duran, Guilermo Gold, Antoni Miró i Maria Cristina Sanz.

Projecte competitiu: 

Elaborat amb el suport econòmic de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. Projecte 2006MQD00193 per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes.

Partners: 

Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica