Univers UPF

Dades: 
06/01/2007 - 06/01/2009
Cap de projecte: 

Pere Freixa

Representació gràfica de l'Univers UPF
Resum: 

Anomenen Univers UPF el projecte de mapa virtual de la Universitat Pompeu Fabra  on professorat i alumnat desvetllen el què és per a ells la Universitat. Organitzat per estudis, cada planeta d’aquest gran planisferi presenta el perfil professional, els conceptes i les referències més importants i significatives que la comunitat universitària, any rere any, dibuixa col·lectivament. Apareix així una gran constel·lació d’idees i opinions entrellaçades que formen una radiografia precisa del que és i vol ser en el futur cada àmbit d’estudi.

L’Univers UPF és el projecte principal d’una xarxa d’innovació docent formada per professors i professores de nou estudis de la UPF i que ha comptat amb el ajuts del PMSIQD del CQUID, UPF.

Objectius

La xarxa es centra en idear i desenvolupar recursos pedagògics al voltant dels processos de reconeixement, identificació i assumpció del propi àmbit científic, potenciant l’esperit crític i la transversalitat entre estudis i disciplines.

A partir d'una enquesta realitzada al professorat i a l'alumnat de primer, tercer i quart curs de cada estudi, presencialment a classe, obtenim el conjunt de dades que ens permeten, un cop tractades informàticament i bolcades en una base de dades, dibuixar el mapa d'aquell any acadèmic. La suma de tots els mapes formen el que hem anomenat l'Univers UPF, el conjunt de representacions simultànies de tots els àmbits de coneixement. Amb les dades dels apartats conceptes i perfil, entrellacem els estudis entre ells, creant interrelacions entre valors afins, destacant allò de comú o de distant que els caracteritza.

Funcionament

Un cop les dades de les enquestes estan emmagatzemades a la base de dades (MySQL en el servidor del servei de recerca de la Universitat), l'aplicatiu del projecte (desenvolupat en php, java i flash) presenta gràficament a la pantalla de l'ordinador els  mapes de cada estudi en mida reduïda. La interacció de l'usuari permet anar obrint, movent i explorant tot l'Univers. Cada un dels ítems representats, estigui en l'apartat que estigui, quan s’interactua sobre ell, desplega una finestra on podem veure i comparar totes les dades que el formen: percentatges globals i parcials per estudis, professors, estudiants de primer cicle i estudiants de segon cicle.

El mapa representat virtualment esdevé eina de debat i discussió a l'aula.

Resultats

Després de dos anys d'iniciar-se com a xarxa d'innovació docent, el projecte Univers UPF arriba a la seva fi havent desenvolupat:

1) Definició d'un model d'enquesta per a cada estudi implicat en el prototip.

2) Ha obtingut dades de tots els estudis implicats en un curs acadèmic. Participació altament representativa de l'alumnat de primer i segon cicle. Participació baixa del professorat. Durant aquests dos anys s'han realitzat unes 600 enquestes.

3) Prototip de base de dades

4) Prototip d'aplicatiu

5) Primers debats a l'aula i presentació pública del projecte

Crèdits: 

Professors que formen part del projecte:
Lluís Riudor, Dep. d’Humanitats
Josep M. Castellà, Dep. d’Humanitats
Ma. José González, Dep. Ciències Polítiques
Walter Garcia-Fontes, Dep. d’Economia i Empresa
J. Ignasi Ribas, Dep. de Periodisme i Comunicació Audiovisual
Antoni Luna, Dep. d’Humanitats
Narcís Parés, Dep. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions / IUA
Jaume Piqué, Dep. de Periodisme i Comunicació Audiovisual
Enric Peig , Dep. de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
Eva Pujades i Capdevila, Dep. de Periodisme i Comunicació Audiovisual
Carles Sora i Diumenjó, Dep. de Periodisme i Comunicació Audiovisual

Desenvolupament tècnic:
Carles Sora

Suport a la programació i gestió de contingut:
Silvia Claveria

Projecte competitiu: 

UPF / Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent (PMSIQD, 2007-08). Creació de Xarxes d'innovació docent i Investigació Educativa

UPF/ Pla de Mesures de Suport a la Innovació i a la Qualitat Docent (PMSIQD, 2008-09). Suport a Xarxes d'innovació docent i Investigació Educativa

Partners: 

Universitat Pompeu Fabra

USQUID de la Facultat de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques