Representar l’univers referencial: estratègies per a la visibilitat dels processos de socialització a la universitat

TítolRepresentar l’univers referencial: estratègies per a la visibilitat dels processos de socialització a la universitat
Tipus de publicacióConference Paper
Year of Publication2008
AutorsFreixa, Pere, and Carles Sora
Conference NameCongrés Internacional UNIVEST08
Date Published06/2008
Conference LocationUniversitat de Girona, Girona
Projectes: