Mediate

Dades: 
01/09/2001 - 30/06/2004
Cap de projecte: 

Narcís Parés

Resum: 

MEDIATE és un espai multimodal i interactiu destinat a nens amb autisme profund. A través de la interacció visual, sonora i tàctil vol donar al nen l’oportunitat de divertir-se, jugar, explorar i ser creatiu en un espai segur, predictible i que pugui controlar, a partir de l’acció del seu propi cos.

MEDIATE no pretén ser un projecte terapèutic, ni didàctic, ni educatiu. Es considera que el coneixement actual de l'autisme encara no permet apuntar a aquests objectius tan ambiciosos.

L'objectiu principal de MEDIATE és que els nens amb autisme s'ho passin bé, tinguin la possibilitat de jugar, explorar i ser creatius en un entorn predictible, controlat i segur.

Els objectius secundàris de MEDIATE (i completament superditats a consideracions ètiques) són:
 Que els psicòlegs puguin entendre millor l'autisme.
 Que els pares dels nens amb autisme trobin noves qualitats en els seus fills o filles veient-los jugar dins d'aquest entorn.

MEDIATE es un espai, un entorn, hexagonal d'aproximadament sis metres de diàmetre. A l'interior de l'espai hi ha diferents elements que actuen com a zones d'interacció:
 el terra: reacciona a les petjades dels nens generant so.
 el 'tune fork' o diapasó: una estructura tubular de diferents materials (esponja, fusta, suro, cuir, plàstic, etc.) situada a la paret que genera so quan és acariciada o picada.
 les pantalles: dues grans pantalles de retroprojecció (300 x 225 cm) que son el suport per a les interaccions amb estímuls visuals. Reaccionen als moviments dels nens per l'espai i quan es toquen.
 la 'impression wall' o paret tàctil: és una paret recoberta d'estructures que reaccionen a la pressió vibrant.
 el so: un grup de micròfons i altaveus reaccionen als sons emesos pels nens i nenes dins l'espai (veu, picar de mans, etc.).

L'estructura d'hexàgon irregular de MEDIATE va ser definida:
 per a promoure el trànsit de l'usuari pel seu interior.
 per a que no fos massa gran com per a fer sentir els nens perduts dins un gran espai.
 per a que no fos massa petita per a fer-los sentir agobiats.

Arxius: 
Projecte competitiu: 

MEDIATE és un projecte interdisciplinari de la comissió europea (IST-2000-26307) dins el FP5 / IST / Systems and Services for the Citizen / Persons with special needs (including the elderly and the disabled). Va ser un projecte de 33 mesos de durada amb un pressupost de 1,66 milions d'€.

Partners: 

Ha estat desenvolupat i dut a terme per vàries universitats i entitats integrants del següent consorci:

School of Art, Design and Media. University of Portsmouth (Coordinadors del projecte i encarregats del disseny i desenvolupament de les interaccions tàctils).
Institute of Psychiatry King’s College. University of London (Assessors ètics del projecte i analistes de les dades recollides i resultats obtinguts pel mateix sistema un cop els usuaris hagin experimentat el funcionament de l’entorn. Analistes de les sensacions i repercusions del pas pel sistema sobre els propis usuaris a partir de tests psicològics).
EIC. Institut Universitari de l’Audiovisual. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona (Encarregats del disseny i desenvolupament de les interaccions visuals i la Intranet del projecte).
Faculteit Kunst, Media & Technologie, Hogeschool vor de Kunsten Utrecht (Encarregats del disseny i desenvolupament de la interactivitat amb so).
Show Connections Limited (Empresa constructora de l’espai).
L’associació Autisme Europa.

Video: