Publicacions

Exporta 36 resultats:
Ordena per: Autor Títol Tipus [ Any  (Desc)]
Filtres: Autor és Pere Freixa  [Treu tots els filtres]
2007
Freixa, Pere. "El San Francisco Album de George R. Fardon: narrativa, fotografia i construccions panoràmiques en la descripció de la ciutat precinematogràfica (1850‐1890)." In En Cinema i modernitat: les transformacions de la percepció. 6è Seminari sobre els antecedents i orígens del Cinema. Museu del Cinema, Girona, 2007.
2006
2005
2004
2001
1999
1997
1996
Ribas, J. Ignasi, Xavier Berenguer, and Pere Freixa. "Twelve senses a CD‐ROM devoted to Catalan Poetry." In International Symposium on Electronic Arts Conference, ISEA'96. Roterdam, 1996.