Models d'Accés i Representació del Coneixement

Models d'Accés i Representació del Coneixement

Centrada en les formes d'estructuració i visualització de la informació i especialment en el paper de la interacció en la generació de coneixement. Estudi i comparació de diversos models a nivell de construcció i recepció i també d'evolució o emergència. Anàlisi de la seva influència en l'aprenentatge, així com de les seves implicacions en el disseny de la interfície.

Els seus objectius són:

Analitzar les diverses formes d'estructurar, representar i visualitzar continguts culturals.

Analitzar les relacions possibles que pot donar l'ús simultani de models diferents sobre continguts semblants o relacionats.

Estudiar la incidència que la utilització aïllada o combinada de diversos models té en els processos de comprensió i aprenentatge.

Estudiar de les diverses formes de representació i visualització d'estructures complexes i dinàmiques com ara les generades en representar les aplicacions de fòrums participatius i evolutius.

Projectes

01/01/2013 - 01/01/2016
Los objetivos de este proyecto son:
a) Buscabilidad de los medios: las tendencias en los factores que otorgan visibilidad a las noticias producidas por un medio a través de los motores de búsqueda, tanto en sus páginas de resultados como en sus portales especializados.
b) Web móvil: detectar, identificar y caracterizar los nuevos modelos de arquitectura de la información que se aplican a los sistemas de agregación de información periodística.
c) Web Semántica: estudiar el encaje general de la información periodística en la web 3.0
 
Com elaborar un treball acadèmic
01/07/2011 - 01/07/2012

Com elaborar un treball acadèmic és un tutorial interactiu dissenyat per a l'alumnat de la universitat i pensat per permetre l'autoaprenentatge de les etapes de la redacció d'un treball acadèmic. És utilitzat com a recurs pedagògic en els cursos d'introducció a la universitat. Ha estat elaborat en col·laboració amb el CRAI de la Universitat Pompeu Fabra.

01/03/2010 - 31/10/2010

Realització de la museografia interactiva pel Museu Crusafont de l’Institut Català de Paleontologia de Sabadell. En conveni amb l'ICP i sota el disseny i la coordinació de Touché Projectes Culturals es van realitzar els mòduls interactius de l'exposició.

Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis
09/01/2009 - 31/12/2012
El objetivo principal del proyecto es explicar cómo se construye el mensaje periodístico en España en tiempos de convergencia. El subproyecto, de forma coordinada con el resto de los que componen el proyecto coordinado, se encargará de llevar a cabo un análisis de contenido y un análisis del discurso, tanto de los elementos textuales como paratextuales, así como de características como la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad o la memoria, con aportaciones del campo de la documentación, la lingüística, la semiótica, etc.
Representació gràfica de l'Univers UPF
06/01/2007 - 06/01/2009

Anomenen Univers UPF el projecte de mapa virtual de la Universitat Pompeu Fabra  on professorat i alumnat desvetllen el què és per a ells la Universitat. Organitzat per estudis, cada planeta d’aquest gran planisferi presenta el perfil professional, els conceptes i les referències més importants i significatives que la comunitat universitària, any rere any, dibuixa col·lectivament. Apareix així una gran constel·lació d’idees i opinions entrellaçades que formen una radiografia precisa del que és i vol ser en el futur cada àmbit d’estudi.

01/05/2006 - 31/03/2009

L'objectiu del projecte és recollir la memòria audiovisual i interactiva dels seminaris, conferències i reunions organitzades per Aula Barcelona per a la seva difusió en línia a la web. La primera fase es concentra en la realització de la memòria dels actes públics. Més endavant es desenvoluparan els aspectes d'extensió en el temps dels seminaris i la participació dels usuaris.

Pantalla principal de l'Univers de la Comunicació Audiovisual
06/01/2006 - 06/01/2007

Definim l’Univers de la Comunicació Audiovisual com un espai virtual on els estudiants poden trobar informació, participar i investigar sobre els personatges, obres o conceptes fonamentals dels estudis que estan cursant. Defugint criteris enciclopedistes, la característica més important de l’Univers... serà la confrontació dels continguts procedents dels materials docents del professorat, així com de les aportacions que els alumnes en facin.

01/05/2003 - 31/12/2004

Aquest projecte es va desenvolupar entre finals del 2002 i principis del 2005, abans de l'existència de les xarxes socials. Des d'el punt de vista actual es pot dir que la seva finalitat era crear una "xarxa social específica" centrada en continguts de la Mediateca de CaixaForum. La comunicació entre participants s'havia de fer a través de la creació de petites interactivitats formalment idèntiques a les que s'estaven produint en aquell moment per la Mediateca en el context del projecte "Interactius Modulars per a CaixaForum".

01/09/2002 - 31/07/2003

Projecte educatiu sobre la ciència del segle XX. Estudia la relació entre dos models d'accés al coneixement molt diversos. "Temes" s'estructura a base d'unitats, mòduls i nodes, ordenats amb criteris semàntics lligats al seu contingut. "Arbre" és un conjunt d'àtoms d'informació que es relacionen i vinculen visualment generant una complexa estructura arbòria. La navegació lliure dins de l'arbre i les diverses formes de relació bidireccional entre els dos models aporten vies d'exploració sobre formes de convertir informació en coneixement.

Contingut sindicat

Publicacions relacionades