Comunicació Interactiva per a Persones amb Necessitats Especials

Comunicació Interactiva per a Persones amb Necessitats Especials

La recerca de la comunicació interactiva per a persones amb necessitats especials obliga a un replantejament de les estratègies de guió, disseny i implementació del mitjà interactiu. Els usuaris amb necessitats especials se situen al centre d’aquests processos que portem a terme en col·laboració amb investigadors externs especialistes de cada àrea.

Projectes

01/09/2001 - 30/06/2004

MEDIATE és un espai multimodal i interactiu destinat a nens amb autisme profund. A través de la interacció visual, sonora i tàctil vol donar al nen l’oportunitat de divertir-se, jugar, explorar i ser creatiu en un espai segur, predictible i que pugui controlar, a partir de l’acció del seu propi cos.

Contingut sindicat

Publicacions relacionades