Entorns participatius i evolutius de contingut "on-line"

En general, aquesta línia inclou projectes interactius on-line on intervenen col•lectius d’usuaris o participants involucrats de diverses maneres en la creació del contingut. Abraça des d'un primer projecte, anterior al sorgiment de les xarxes socials i caracteritzat per una voluntat de construir una estructuració pròpia, a projectes recents que fan ús conspicu de les eines de la web 2.0.

Projectes

Fotografia en Curs. Projecte Web
01/09/2012

Fotografia en curs és un programa de difusió i pedagogia de la creació fotogràfica iniciat el 2012 ideat i promogut per Abao A Qu.

Es desenvolupa a través de quatre grans eixos: Tallers als centres educatius a partir de la formació adreçada als docents o amb la participació puntual de fotògrafs; Activitats i tallers als museus, centres d’art, arxius o equipaments culturals; Formació als docents; i el Web.

El web té un paper fonamental en el projecte, generant una exploració activa del patrimoni fotogràfic i la fotografia contemporània, presentant pràctiques de creació , i publicant les Exposicions generades pels participants en els tallers als centres educatius i als equipaments culturals.

01/09/2006 - 30/06/2007

Sistema “a mida” de gestió documental via web per Aula Barcelona, institució dedicada a la reflexió al voltant de l'urbanisme i la ciutat i centrada en la gestió d’un extens banc de dades i l’organització d’activitats de recerca i de formació en l’àmbit de la gestió de ciutats. Sobre aquesta base es portarà endavant una experimentació en sistemes d’arxiu, difusió i participació via internet i/o altres mitjans d’esdeveniments presencials com ara debats, conferències, etc.

01/05/2003 - 31/12/2004

Aquest projecte es va desenvolupar entre finals del 2002 i principis del 2005, abans de l'existència de les xarxes socials. Des d'el punt de vista actual es pot dir que la seva finalitat era crear una "xarxa social específica" centrada en continguts de la Mediateca de CaixaForum. La comunicació entre participants s'havia de fer a través de la creació de petites interactivitats formalment idèntiques a les que s'estaven produint en aquell moment per la Mediateca en el context del projecte "Interactius Modulars per a CaixaForum".

Contingut sindicat

Publicacions relacionades