Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor

Disseny i Anàlisi d'Interactius d'Autor

Interactius caracteritzats per una forta empremta de l'autor en el discurs. Això implica, de manera general, una originalitat estilística i una aproximació a mida del tema tractat que propicien l'aparició de formes expressives singulars que estan esdevenint característiques de l'entorn digital interactiu. Aquest tipus de discurs travessa, en l'experiència del grup, diversos tipus de formats: CD-ROM, web, apps, etc.

L'objectiu bàsic d'aquesta línia de recerca és trobar formes noves d'aprofitar les característiques intrínseques del procés d'interacció audiovisual especialment per transmetre continguts, en general de tipus cultural.

Així doncs, per una banda s'estudien les relacions entre la semàntica d'un contingut determinat i la seva estructuració interactiva i entre els conseqüents estímuls oferts al receptor i les accions amb què aquest hi respon.

Per l'altra, i en relació íntima amb l'anterior, s'analitzen les possibilitats innovadores ofertes per la integració en un entorn interactiu comú de diversos mitjans audiovisuals, considerant molt especialment els diversos papers que hi poden jugar.

Aquesta línia es nodreix de la potenciació d'una activitat en dues direccions complementàries: produccions on experimentar noves formes de comunicació audiovisual interactiva i reflexió teòrica sobre aquestes i altres produccions.

Projectes

01/03/2010 - 31/10/2010

Realització de la museografia interactiva pel Museu Crusafont de l’Institut Català de Paleontologia de Sabadell. En conveni amb l'ICP i sota el disseny i la coordinació de Touché Projectes Culturals es van realitzar els mòduls interactius de l'exposició.

10/01/2005 - 30/11/2005

L'objectiu central d'aquestes monografies d'artistes contemporanis és la presentació de les seves obres presents en la Mediateca del CaixaForum, cosa que fa passar a un relatiu segon pla la component d'interacció. Seran unes produccions relativament modulars per tal de simplificar la producció i facilitar futurs esquemes de relació entre monografies i alhora relativament “a mida” per singularitzar de forma adient cada artista.

01/06/2003 - 30/11/2003

L'objectiu central d'aquestes monografies d'artistes contemporanis és la presentació de les seves obres presents en la Mediateca del CaixaForum, cosa que fa passar a un relatiu segon pla la component d'interacció. Seran unes produccions relativament modulars per tal de simplificar la producció i facilitar futurs esquemes de relació entre monografies i alhora relativament “a mida” per singularitzar de forma adient cada artista.

01/12/2001 - 28/02/2002

"Exposició interactiva" centrada en alguns artistes visuals del segle XX que han fet música: futuristes, dadaistes, fluxus i altres autors contemporanis. S'estructura en 7 episodis tractats com senzilles animacions interactives fetes a base de suggeriments d'informacions i centrades en una peça musical característica. El projecte explora les possibilitats d'expressió audiovisual interactiva relacionada amb continguts que dóna un mitjà tan restrictiu en aquest aspecte com internet.

01/01/1997 - 30/09/1998

És un CD-ROM basat en l'obra, les paraules i la personalitat del pintor Joan Miró. El seu costum de recollir objectes es reflecteix en l'accés principal a l'interactiu, explorant 5 àmbits que representen, amb tractaments del temps i de l'espai radicalment diferents, 5 etapes de la vida de Miró, centrades en els seus diversos tallers. La descoberta dels elements que configuren aquests espais es fa al mateix temps que la dels mecanismes que els relacionen entre ells i amb l'espai, configurant una via d'accés al pintor només possible en el mitjà interactiu.

10/01/1995 - 31/12/1996

Dotze sentits és un CD-ROM centrat en l'obra, les idees i la personalitat de 12 poetes catalans. Explora mecanismes de la interactivitat multimèdia per apropar la poesia a un públic ampli. Una estructura i una interfície molt senzilles i relacionades amb el contingut causen una navegació "transparent". En el tractament de cada poeta es juga amb elements del recitat poètic, de l'entrevista audiovisual, de la interpretació gràfica de la poesia o de la conversa personal per aconseguir un efecte de suau implicació del lector.

Contingut sindicat

Publicacions relacionades